Workshops List

รับจัดกิจกรรม ศิลปะ และ การออกแบบ นอกสถานที่  โดยวิทยากร และทีมงานมืออาชีพ พร้อมกิจกรรมที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัย ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ความต้องการให้เข้ากับหลักสูตรและ งบประมาณตามต้องการ
รับจัดกิจกรรม Workshops นอกสถานที่  โดยวิทยากร และทีมงานมืออาชีพ พร้อมกิจกรรมที่ออกแบบมาพิเศษสำหรับผู้คนทุกเพศทุกวัย ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ความต้องการให้เข้ากับหลักสูตรและ งบประมาณตามต้องการ
Food & Dessert Workshops
หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทั้งในและนอกองค์กร การเรียนรู้การทำอาหารและขนมไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าสนใจเท่านั้น แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่เสริมสร้างทักษะและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนอีกด้วย SW Studio บริการจัดเวิร์คช็อปสอนทำอาหารและขนมแบบง่ายๆ ได้ทักษะพื้นฐาน ได้สนุกสนานและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยมีผู้สอนที่ชำนาญในการทำอาหารและขนม พร้อมให้คำแนะนำและเคล็ดลับการทำอาหารที่น่าสนใจอย่างเป็นมืออาชีพ มาร่วมเรียนรู้และสนุกไปพร้อมกัน