In-house Service

บริการสำหรับองค์กร (In-house Service)

SW Studio สามารถช่วยให้องค์กรของคุณดูแลบุคลากรและไปถึงเป้าหมายได้ด้วยบริการต่างๆ

  • Trainings เพื่อให้บุคลากรพนักงานได้เรียนรู้ทักษะใดทักษะหนึ่งเฉพาะทาง เสริมทักษะใหม่ หรือ พอกพูนความรู้เดิม ด้วยวิธีการลงมือทำด้วยตัวเองในขั้นตอนต่างๆ โดยมีผู้ชำนาญการให้คำแนะนำอย่างดีตลอดการอบรม
  • Facilitatios ทำให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการนำ ข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละองค์กร มาปรับเข้ากันกับกิจกรรมเพื่อให้สื่อสารในเป้าหมายที่องค์กรต้องการ เตรียมพร้อมเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
  • Private Workshop ดูแลบุคคลากร ให้พนักงานของคุณ ทำกิจกรรมที่เพิ่มสุขภาวะ สร้างปฏิสัมพันธ์ในระยะยาว ดูแลบุคลากรด้วยศิลปะ (Express through Art) และลดสภาวะความเครียดต่างๆ
  • CSR Outing สำหรับกลุ่มองค์กร (Corporate) เป็นการนำเอาอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ฐานเรียนรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตในชุมชน มาสร้างสรรค์ต่อยอดพัฒนา เล่าเรื่องใหม่ ในรูปแบบกิจกรรม Team building และ workshop เพื่อให้พนักงานในองค์กรได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในท้องถิ่นได้อย่างลึกซึ้ง

และนอกจาก In-house Service แล้วนั้น SW Studio เป็นสตูดิโอครบวงจร ทั้ง Public Training  หรือ  Team Activity Workshop รวมถึง Art Recreation Workshop การจัดสัมนา, การจัดเสวนาด้านศิลปะ  และการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษด้าน Creative Art ทุกแขนง ทั้ง ทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ ภาพยนตร์ ดนตรี แฟชั่น การแสดง สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน ศิลปะการแสดง ออกแบบกราฟิก รวมไปถึงเวิร์คช็อปเชิงสันทนาการ อาทิ การทำอาหาร จัดดอกไม้ งานประดิษฐ์ งานออกแบบผลิตภัณฑ์ การถ่ายภาพ  ฟู้ดสไตลิสต์ และด้านอื่นๆ อีกมากมาย ยินดีให้คำปรึกษา

ตัวอย่างกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา

Corporate Social Responsibility (CSR) เพ้นท์กระเป๋าน่ารักๆ เพื่อบริจาคให้น้องๆที่ขาดแคลน
Corporate Social Responsibility (CSR) เพ้นท์กระเป๋าน่ารักๆ เพื่อบริจาคให้น้องๆที่ขาดแคลน
Corporate Social Responsibility (CSR) เพ้นท์กระเป๋าน่ารักๆ เพื่อบริจาคให้น้องๆที่ขาดแคลน
previous arrow
next arrow
 

CSR Outing องค์กรนำกิจกรรม มัดย้อม และอุปกรณ์ ไปร่วมกันสอนน้องๆ สร้างอาชีพและทักษะพื้นฐาน งานสร้างสรรค์ จังหวัดระยอง

Tie Dye CSR Outing_01
Tie Dye CSR Outing_16
Tie Dye CSR Outingง_09
Tie Dye CSR Outing_19
Tie Dye CSR Outing_18
Tie Dye CSR Outing_17
Tie Dye CSR Outing_15
Tie Dye CSR Outing_14
Tie Dye CSR Outing_13
Tie Dye CSR Outing_12
Tie Dye CSR Outing_11
Tie Dye CSR Outing_08
Tie Dye CSR Outing_02
Tie Dye CSR Outing_05
Tie Dye CSR Outing_04
Tie Dye CSR Outing_03
previous arrow
next arrow