Artist

Numalee_nutcha_sweetnosugars_designer_artist_textileศิลปิน :  นางสาว ณัฐชา โพธิ์อุดม |  Artist  :  Miss  Nutcha Poudom

Education :

:  Degree Bachelor of  Architecture Department of Industrial Design, at King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. (GPA)  : 3.12   

:   (Currently studying)  for a Master’s degree at Silpakorn University , Major Applied Art , Faculty of Decorative Arts

 

Work Experiences  : 

2008 – 2009  I’m Internationnal Co.,Ltd.  Position : Graphics Designer.

2010 – 2011   Goodday Projects Co.,Ltd.  Position : Production Designer.

2012 >:  Freelance Designer & Production @ Sweet no Sugars Studio.

……….:  Information Technology & Marketing @ Chareerak Industries Co.,Ltd.

Training :

2010  การฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  (New Entrepreneurs Creation : NEC)  ระหว่างวันที่ 3 กรกฏาคม ถึง 12 สิงหาคม 2553
โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

2007   อบรมบรรยายและสัมนาเชิงปฏิบัติการ “เส้นใยจากกล้วยแบบญี่ปุ่น” โดย Professor Misa OGURA & Naoko NAKAMINE  จาก Okinawa Prefectural University of Art   ระหว่าง วันที่ 22-23 กันยายน ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2007   เข้าอบรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ” การจดสิทธิบัตรสำหรับผู้แข่งขัน   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 16 สิงหาคม 2550  ศูนย์อิเล็กทรอนิส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

2006  ฝึกงานใน บริษัท อุตสาหกรรมไหมและการพมพ์ผ้า จำกัด Jim Thomson  ระหว่างวันที่ 8 เมษายนถึง 7 มิถุนายน 2550 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

2006   อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผ้าบาติก ด้วยเทคนิคการใช้แป้งข้าวเหนียวและรำข้าว  ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2549  ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2006   เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ของสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์  อุตสหกรรมแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ นวัตกรรมกรุงเทพ

Exhibition & Honors

2006   แสดงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องประดับผ้า Cotton candy  Exhibition ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Cotton candy Exhibition (Ornament from Knitting Technicat King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang.)

2007   ร่วมออกแบบ โครงการ I go jeans (Fashion Show) ออกแบบเสื้อผ้า โดยออกแบบในแนวความคิด Unexpectedly sexy จัดแสดง ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์ 17-18 พฤศจิกายน 2549 I go jeans (Fashion Show) “Topic : Unexpectedly sexy “Project of  Seacon Square Seacon (indoor shopping mall), Bangkok, Thailand

2006  รับรางวัลดีเด่นอันดับหนึ่ง ในโครงการ Fun ฟาง Camp ของนิตยสาร Idesign ภายใต้ความคิด การออกแบบเพื่อความยั่งยืน  The First Prize, Fun Fang Camp Project of I design Magazine “Sustainable Design”

2006   แสดงผลงานการออกแบบปกสมุด ของ Double A ในหัวข้อ U save Exhibition : Cover Notebook Design of Double A ” Topic : U Save ”

2011   แสดงนิทรรศการ “ชิ้นแรก” ณ หอศิลป์ ม.ศิลปากรสนามจันทร์ ป.บัณฑิต ” First one ” Exhibition at  Silpakorn University Gallery

2012   แสดงงาน จันทร์กระพ้อ ดนตรีเเละศิลปะในสวนกาแฟ. “Mini Art Exhibition” Art and Music 7 October 2012 at Coffee Model

2013    ได้รับการคัดเลือกใน โครงการวิจารณ์วิทยานิพนธ์ศิลปะและการออกแบบระดับนานาชาติ CO-CORE  INTERNATIONAL ART & DESIGN CRITIQUES  BANGKOK 2013 3-7 NOVEMBER  SILPAKORN UNIVERSITY

2013   แสดงงาน นิทรรศการศิลปะกลุ่ม จันทร์กระพ้อ 6 คน 6 รูปแบบ”ความอบอุ่นของวันวาน วิถีทางเเห่งสังคมเมือง สู่ธรรมเเละปรัชญา”  29 -19  พฤศจิกายน  หอศิลป์จามจุรี  Relive..Believe Art Exhibition  (Jankapor Group) 29 -19  November at  Chamchuri Art Gallery

2014   แสดงงาน นิทรรศการศิลปะสิ่งทอเดี่ยวเป็นครั้งแรก  NUMALEE // Textile Art Exhibition“กลิ่นของความสุข”  หวนหา  วันวาน เอนกาย ใต้ต้นไม้ใหญ่ ลมหายใจอุ่น  “A glimpse  of moments”  weaving the memories , weaving mind   23 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2557  ณ Moon Seeker Gallery (มูนซีกเกอร์ แกลอรี่)

2014  Relive…Believe จันทร์กระพ้อ ๓ , 1-22 November @ หอศิลป์มูนซีกเกอร์

2014  Pursuit  Thesis Exhibition : Faculty of Decorative Arts.  Silpakorn University. นิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์  ระดับขั้นปริญญาโท  คณะมัณฑนศิลป์  สาขาวิชา ประยุกตศิลปศึกษา , 13 – 27 December   @ หอศิลป์มูนซีกเกอร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *