CSR

จัดกิจกรรมครบวงจร จัดหาโรงเรียนที่เหมาะสม สร้างสรรค์เกมส์การเรียนรู้ พร้อมสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กๆ และโรงเรียน ณ โรงเรียนธรรมสถิต จ. ระยอง

CSR จัดกิจกรรมเกมส์ ศิลปะ การออกแบบ เพื่อให้น้องๆได้ทดลองการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยให้โจทย์ My Daddy My Hero ให้เด็กๆ ได้สื่อสารความรักกับคุณพ่อในวันพ่อ

CSR // กับการจัดกิจกรรม Tote Bag Painting กับโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง จ.พระนครศรีอยุธยา