Embroidery

Workshops ผืนผ้าแห่งความสุขเป็นกิจกรรม ปักผ้าในธีมต่างๆ สำหรับใช้เองหรือมอบเป็นของขวัญสำหรับผู้ที่เป็นที่รัก การปักผ้า    เป็นการบำบัดและผ่อนคลายอย่างหนึ่ง ช่วยในเรื่องของสมาธิและอารมณ์เสริมสร้างความสุขอีกด้วย

1. สอนปักลายพื้นฐาน
2. ออกแบบวางลวดลายผสมผสานลายปัก

รูปแบบกิจกรรม (สอนทักษะและปฏิบัติแบบง่าย)
1. สอนเทคนิคที่ต้องใส่ใจ
2. ลวดลายแบบต่างๆ และวิธีการนำมาใช้
3. การขึ้นต้นและจบไหม
4. คู่สีและการเลือกไหม

ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
>ใช้เวลาโดยประมาณ 4-5 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับทักษะในการเรียนรู้ และการเลือกวิธีการสร้างสรรค์ ของผู้ทำกิจกรรม

ปักบนผืนผ้า , เสื้อ , หมวก , รองเท้า หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราชื่นชอบ

 

embroidery,needlework