Foods // Desserts

food dessert workshop
Food Dessert Workshops

หลายองค์กรให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทั้งในและนอกองค์กร การเรียนรู้การทำอาหารและขนมไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและน่าสนใจเท่านั้น แต่ยังเป็นประสบการณ์ที่เสริมสร้างทักษะและความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนอีกด้วย SW Studio บริการจัดเวิร์คช็อปสอนทำอาหารและขนมแบบง่ายๆ ได้ทักษะพื้นฐาน ได้สนุกสนานและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง โดยมีผู้สอนที่ชำนาญในการทำอาหารและขนม พร้อมให้คำแนะนำและเคล็ดลับการทำอาหารที่น่าสนใจอย่างเป็นมืออาชีพ มาร่วมเรียนรู้และสนุกไปพร้อมกัน