Thai

พัดสานไทย ออกแบบลวดลาย พัดกระพ้อ
เพ้นท์ และ เทคนิค เดคูพาจ บนพัดสาน ของไทย ส่งเสริมอัตลักษณ์ลวดลายความเป็นไทยเข้าไปได้อย่างเหมาะสม หรือออกแบบให้ร่วมสมัย ใช้งานได้จริง